Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Boguchwała w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Boguchwała

Boguchwała, gmina w województwie podkarpackim, powiat rzeszowski.

Powierzchnia gminy Boguchwała wynosi 89 km2, zajmuje 1625 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Boguchwała zamieszkuje 20 916 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 324 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Boguchwała wynosi 235, jest 380 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Boguchwała. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Boguchwała prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Boguchwała.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Boguchwała: 891625
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Boguchwała: 0,24984
Lesistość w % w gminie Boguchwała: 12,41831
Ludność na 1 km2 w gminie Boguchwała: 235380
Liczba ludności ogółem w gminie Boguchwała: 20 916324
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Boguchwała: 7,2222
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Boguchwała: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Boguchwała: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Boguchwała: 4,11-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Boguchwała: 66,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Boguchwała: 901008
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Boguchwała: 3,41363
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Boguchwała: 83,5-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Boguchwała: 11165
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Boguchwała: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Boguchwała: 914,7575
Przedszkola bez specjalnych w gminie Boguchwała: 4625
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Boguchwała: 302,41805
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Boguchwała: 98,7509
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Boguchwała: 6,4164
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Boguchwała: 3381043
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Boguchwała: 4 410-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Boguchwała: 4 454-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Boguchwała: 4 465-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Boguchwała: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Boguchwała: 92,9104
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Boguchwała: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Boguchwała: 99,544
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Boguchwała: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Boguchwała: 90,773

Źródłem danych statystycznych dla gminy Boguchwała jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Boguchwała, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Boguchwała. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.