Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Boguchwała  sprawdź informacje Na Mapie gminy Boguchwała

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Boguchwała.

Mapa Geoportal Boguchwała

Dane urzędu

Urząd Miejski w BoguchwaleUl. Suszyckich 33Boguchwała, 36-040

Tel: 17 8755200

Fax: 17 8755209

E-mail: um@boguchwala.pl

Powiat: rzeszowski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Boguchwała: 1816033

Witryna: www.boguchwala.pl

Władze lokalne: Burmistrz Wiesław Henryk Dronkaum@boguchwala.pl

Gmina Boguchwała w liczbach

Powierzchnia gminy Boguchwała*

89 km2

1625 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Boguchwała*

20 916 mieszkańców

324 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Boguchwała*

235 mieszkańców na km2

380 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Boguchwała

Geoportal Boguchwała prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Boguchwała

Jak powstał Geoportal gminy Boguchwała?

Geoportal Boguchwała powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Boguchwała, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Boguchwała umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Boguchwała

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Boguchwała?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Boguchwała;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Boguchwała;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Boguchwała;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Boguchwała;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Boguchwały.
Informacje na Geoportalu Boguchwała

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Boguchwała?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Boguchwała;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Boguchwała;
 • Rejestr MPZP Boguchwała;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Boguchwała;
 • Mapa Topograficzna gminy Boguchwała;
 • Mapa Solarna gminy Boguchwała;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Boguchwała;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Boguchwała

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Boguchwała?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Boguchwała.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Boguchwała łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Boguchwale. W zależności od wybranej kompozycji mapy Boguchwały zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Boguchwała, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Boguchwała oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Boguchwała. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Boguchwały możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Boguchwały. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Boguchwała. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Boguchwała.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Boguchwale.

  Geoportal gminy Boguchwała posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Boguchwała. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Boguchwale sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Boguchwała przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Boguchwale.

  W Geoportalu Boguchwała przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Boguchwała. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Boguchwale. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Boguchwała zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Boguchwała, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Boguchwała oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Boguchwała.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Boguchwała. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Boguchwała są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Boguchwała podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Boguchwała.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Boguchwale. W Geoportalu gminy Boguchwała udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Boguchwale wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Boguchwała.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Boguchwała. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Boguchwała dla mieszkańców

Geoportal Boguchwała jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Boguchwała. Na mapie Boguchwały sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Boguchwała mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Boguchwała. Korzystając z map Geoportalu gminy Boguchwała w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Boguchwała są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Boguchwała dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Boguchwała dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu